Good Practices

1 minuut leestijd

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren. Om deze reden heeft RVO & Vecon Business School goodpractices.nl opgezet.

Wat was de vraag?

In opdracht van RVO (Rijksdienst voor Ondernemerschap) gaat de Vecon Business School (vecon = vereniging van leraren in economische-maatschappelijke vakken) aan de slag om voorgezet onderwijsinstellingen in nederland een handrijking te geven in het opzetten van een lokaal eigen netwerk. 

Wat was mijn rol?

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio. Als kwartiermaker en projectmanager zorg ik ervoor dat onderwijsinstellingen in deze handreiking de mogelijkheid krijgen om een eigen netwerk te bouwen. Een netwerk met een eigen dynamiek en aanpak om zo kansen te pakken om op lokaal niveau samen iets moois te creëren!

Wat was het resultaat?

Vecon Business School beschrijft  een aantal good-practices onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s“. Hiermee ondersteunen we bij het opzetten van een netwerk.We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken uit het land en geven tips, tops en valkuilen. Wij presenteren good practices als een manier om nieuwe activiteit te stimuleren. Zodat de samenwerkende partijen zich betrokken voelen en trots!

Hulp bij jouw vraag?